Page 4 - germicidna_lampa_SK
P. 4

Germicidná sterilizačná lampa JF 001-20
    je lampa vydávajúca UV-C – svetlo vďaka UV-C germicídnej trubici.


    Lampa je vyrobená na báze štandardného trubicového modulu
    a so zakomponovaným ovládacím WiFi modulom sa z tejto lampy stáva
    sterilizačná lampa, ktorá je ovládateľná ako priamo zo svietidla - zapnutie
    a vypnutie tlačítkom, tak je možné lampu zapínať, vypínať a jednoducho ovládať
    časovanie použitím free aplikácie eWeLink v mobile cez Google Play alebo App
    Store, tabletom alebo počítačom - prostredníctvom siete WiFi na mieste inštalácie
    z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

    Pokiaľ sa svietidlo presunie do zóny inej WiFi, je možné ju jednoducho
    prekonfigurovať pomocou aplikácie na novú pozíciu. Aplikáciou eWeLink
    je možné takto ovládať množstvo takýchto lámp naraz, pokiaľ budú na tú istú sieť
    nakonfigurované. Takto je možné bez prítomnosti človeka lampu zapínať
    a vypínať na diaľku, takže nedochádza k riziku, že lampa ožiari priamo osobu,
    ktorá s ňou manipuluje, je možné časovať jej činnosť ako i nastavovať
    opakované zapnutia v určitú dobu. Chráni sa týmto expozícia zraku osoby ktorá
    s lampou manipuluje.

    Lampa samozrejme funguje aj tam, kde WiFi nie je dostupné, a to jednoduchým
    zatlačením ovládacieho tlačidla - na manuálny pokyn. Sterilizácia nastáva
    zapnutím lampy v priestore určenom na sterilizáciu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9