Page 6 - germicidna_lampa_SK
P. 6

Expozícia UV-C lampou


    Doba expozície v sterilizovanej miestnosti je doporučená na najmenej 90 min.
    pre miestnosť do 80 m . Nezabudnite lampu používať v súlade s požiadavkami
               2
    uvedenými na zariadení! Nepozerajte sa priamo na UV žiarivku, neožarujte
    pokožku. Ľudia a zvieratá by mali pred zapnutím zariadenia opustiť miestnosť.
    Rastliny by tiež mali byť odstránené. Po dokončení miestnosť vyvetrajte
    asi na 20-30 minút.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11