Page 9 - germicidna_lampa_SK
P. 9

Ovládanie sterilizačnej lampy


    A.) Poloha vypínača I.
    Sterilizačnú lampu zapojte do sieťovej zásuvky. Lampu zapnete kolískovým
    vypínačom I/O/II do polohy I. Počkajte pár sekúnd na načítanie ovládača
    zariadenia. Lampu možno zapnúť krátkym zatlačením bieleho ovládacieho
    tlačidla DIR. Lampa sa vypne opätovným stlačením toho istého tlačidla DIR.
    Sterilizačnú lampu pri zapnutí kolískového vypínača v polohe I ovládate aj
    pomocou aplikácie eWeLink na obrazovke vášho zariadenia. Zvoľte a nastavte
    si mód časovania zapínania a vypínania lampy cez aplikáciu podľa vašich
    požiadaviek.
    Pokiaľ lampu presuniete do inej neprihlásenej WiFi, je potrebné párovanie
    lampy s aplikáciou eWeLink v mobilnom zariadení vykonať nanovo.


    B.) Poloha vypínača II.
    Sterilizačnú lampu zapnete kolískovým vypínačom do polohy II. V tejto polohe
    vypínača sa lampa okamžite zapne do prevádzky. Takto je lampa ovládateľná
    aj predradeným časovým spínačom zasunutým priamo v zásuvke pred sieťovým
    napájacím káblom. Tento mód je určený pre lokality, kde nie je sieť WiFi a je tak
    možnosť ovládať lampu cez zásuvkové programovateľné časovače, prípadne
    inak spínané zásuvkové obvody. V polohe vypínača II nie je možné lampu
    ovládať prostredníctvom aplikácie eWeLink a tlačidlo DIR je neaktívne!
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14