Page 8 - germicidna_lampa_SK
P. 8

Nastavenie aplikácie eWeLink


    Zaregistrujte sa do siete WiFi.
    Zapojte lampu do siete a prepnite kolískový vypínač do polohy I.


    Nainštalujte si do svojho telefónu, tabletu či PC aplikáciu EWeLink z Google Play,
    alebo App Store.


    Spustite aplikácu EWeLink a zaregistrujte si účet na aplikácii. Spustite párovanie
    zariadenia zatlačením ovládacieho bieleho tlačidla DIR na germicídnej
    sterilizačnej lampe na dobu 7 až 8 sekúnd.


    Postupujte podľa pokynov aplikácie - v aplikácii pridajte nové zariadenie
    stlačením + a zadajte rýchle párovanie, zadajte heslo k vašej sieti WiFi,
    zvoľte si názov lampy a počkajte chvíľku na ukončenie procesu párovania.


    Aplikáciou je možné ovládať množstvo zariadení z jednej obrazovky
    s rôznymi nastavenými módmi spínania.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13