Page 7 - germicidna_lampa_SK
P. 7

Ozón – O
          3

    Ak miestnosť nevyvetráte, v priebehu jednej hodiny sa ozón O v miestnosti rozloží
                                 3
    na kyslík O . Zvyšky nerozloženého ozónu je možné cítiť charakteristickou silnou
          2
    vôňou, ktorá je známa po letných búrkach a pri pobyte na slnečných horách
    hlavne v zime. V miestnosti táto zvyšková vôňa po krátkom čase zanikne.


    Ozón O je ťažší ako vzduch a preto klesá v miestnosti dole, čím dezinfikuje
        3
    predmety, na ktoré dopadá. Preniká do látok a do čalúnenia, čím dokáže zabíjať
    roztoče. Ozón je najúčinnejším dezinfekčným činidlom na prírodnej báze aké
    poznáme a nevzniká z neho žiaden odpad.


    Pôsobením UV-C lampy vzniká len potrebné a nepatrné - nie nebezpečné
    množstvo ozónu a pri doporučenej expozícii miestnosti ozónom O nehrozí
                                   3
    človeku žiadne poškodenie zdravia. Pôsobenie malých dávok ozónu sa v liečbe
    nazýva Ozónoterapia. Je možné sa s ním stretnúť aj v Soláriách.


    Mikróby a škodlivé mikroorganizmy však už ani pri takomto malom pôsobení
    ozónu neprežívajú. Svojim pôsobením ozón odstraňuje okrem iného aj množstvo
    známych nepríjemných zápachov. Účinok ozónu O na mikroorganizmy sa počíta
                            3
    v sekundách, pracuje veľmi rýchlo a efektívne, akonáhle tretí atóm ozónu O
                                        3
    vykoná svoje oxidačné povinnosti, rozloží sa na bežný kyslík O .
                                  2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12